Điều khoản và Điều kiện Sử dụng của TDTC

Điều kiện chung

 1. Bằng việc truy cập vào trang web này, bạn đã đồng ý với tất cả các điều khoản được nêu ra, bao gồm:
  • Bạn đã đọc, hiểu và chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện này.
  • Bạn sẽ tuân thủ các chính sách và quy định của chúng tôi.
 2. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, xin vui lòng không sử dụng dịch vụ hoặc tải xuống phần mềm liên quan từ chúng tôi.

  Điều kiện sử dụng

 3. Quý vị cam kết không sử dụng thông tin từ TDTC cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc lợi ích cá nhân nào.
 4. Quý vị cần đủ 18 tuổi và có đầy đủ khả năng pháp lý. Quý vị không được là người nghiện cờ bạc.
 5. Quý vị hiểu rõ về nguy cơ mất tiền khi sử dụng dịch vụ TDTC để đặt cược. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không yêu cầu chia sẻ lợi nhuận từ việc thắng hoặc thua của người dùng.
 6. Quý vị không được phép yêu cầu thông tin cá nhân của người dùng khác.
 7. Quý vị không được phép tải lên hoặc phân phối bất kỳ chương trình, tệp tin, hoặc dữ liệu nào chứa virus hoặc có thể gây hại cho hoạt động của thiết bị, phần mềm, dịch vụ, hoặc trang web.

  Sở hữu trí tuệ

 8. Tất cả các thông tin, hình ảnh và bài viết trên trang web này đều thuộc quyền sở hữu của TDTC. Chúng không được sử dụng với mục đích thương mại hoặc tích hợp vào bất kỳ tài liệu, kết quả, dữ liệu thể thao, danh sách, bài viết, hình ảnh, âm thanh hoặc hình ảnh nào mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.
 9. Bạn không được phép sao chép, chỉnh sửa, tái bản, lưu trữ, phân phối, trưng bày công khai, bao gồm trong chương trình cáp, xuất bản, truyền tải, bán, cho thuê, cho phép hoặc chia sẻ thông tin với người khác, trang web khác, dịch vụ trực tuyến, bản tin hoặc trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào khác mà không có sự cho phép của chúng tôi.

  Sửa đổi

 10. Chúng tôi có quyền thay đổi, cập nhật hoặc chỉnh sửa các điều khoản và điều kiện cũng như các quy định của trang web mà không cần thông báo trước.
 11. Trách nhiệm của người dùng là theo dõi và cập nhật thông tin về những thay đổi này.
 12. Chúng tôi không chịu trách nhiệm thông báo cho người dùng về bất kỳ thay đổi nào được thực hiện.