Liên hệ TDTC

165 Thích Quảng Đức Phường 5, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 00700
Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chủ Nhật00:00 – 23:00